Rambukkana Zone

Manager - Rambukkana Samurdi Bank

 Mr  W.M.P.S.B.Weerasekara       075-3864250

 

GN Division   Name of Samurdhi Officer Telephone Number
    Mr.   
    Mrs.   
    Mrs.   
    Mrs.  
    Mrs.   

 

Pinnawala Zone

Manager- Pinnawala Samurdi Bank

Mrs. H.P.S.Rohini Kumari   071 8160772

 

GN Division   Name of Samurdhi Officer Telephone Number
    Mr.   
    Mrs.   
    Mrs.   
    Mrs.  
    Mrs.   

Hiriwadunna Zone

Manager- Hiriwadunna Samurdi Bank

Mrs G.R.Sunethra Gamlath 071 7506681

 

GN Division   Name of Samurdhi Officer Telephone Number
    Mr.   
    Mrs.   
    Mrs.   
    Mrs.  
    Mrs.   

 

Wahawa Zone

Manager- Wahawa Samurdi Bank

Mrs D. Sujatha Ranasinha 0714143290

 

GN Division   Name of Samurdhi Officer Telephone Number
    Mr.   
    Mrs.   
    Mrs.   
    Mrs.  
    Mrs.   

 

Deliwala Zone

Manager- Deliwela Samurdi Bank

Mr H.G.Sarath Wimalaweera 0727965813

 

GN Division   Name of Samurdhi Officer Telephone Number
    Mr.   
    Mrs.   
    Mrs.   
    Mrs.  
    Mrs.   

 

Kadigamuwa

Manager- Kadigamuwa Samurdi Bank

Miss K.R.Champa Larapalagoda 0718661633   0753864284

 

GN Division   Name of Samurdhi Officer Telephone Number
    Mr.   
    Mrs.   
    Mrs.   
    Mrs.  
    Mrs.   

 

{/sliders}

News & Events

Scroll To Top